Den Økonomiske Virkelighed.
Det fængsel jeg lever i

Jeg er født i 1972, hvilket betyder at jeg hele mit liv har levet i et land, hvor politikerne
har ført det de kalder stram økonomisk finanspolitik.

De siger de gør det for vores egen skyld. De siger at vi er nød til at acceptere nedskæringer og
forringelser af den offentlige service, fordi det er i vores egen interesse.

De siger at vi havde et overforbrug i 60┤erne som gav os kæmpe gæld og kæmpe skattetryk. De siger
at nedskæringerne fjernede gælden og giver os lavere skatter.

Men det passer ikke. Der var ingen gæld i 60┤erne, og skattene var betydeligt lavere dengang.

Denne hjemmeside handler om penge og om økonomi.
Ikke penge og økonomi som vores politikere taler om det, for det har vi sgu hørt så tit.

Jeg vil beskrive økonomi som magt, og jeg vil se på hvorfor økonomi har den magt over os, som det har.
Jeg vil også stille spørgsmålet : Behøver det altid at være sådan, eller kan vi tage magten fra økonomien.

Jeg har skrevet en indledning, som du med fordel kan starte med at læse.
Her stiller jeg spørgsmålet :

Hjemmesidens kapitler